Mai Ram Yoga

Jogos praktika, apjungianti kūną, protą ir dvasią

 

Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinė joga, skirta šiuolaikiniam žmogui puoselėti savižiną

 

Mai Ram Yoga – tai  jogos praktika, padedanti įvaldyti fizinę ir psichinę žmogaus prigimtį, sutramdyti protą ir jusles bei išlaisvinti sąmonę nuo kūno ir proto apribojimų, taip atskleidžiant glūdinti žmoguje tikrojo “Aš” žinojimą.

Mai Ram Yoga tikslas – brandinti praktikuojančiojo vidinę sąmonę ir jos išplėtimą, pranokstantį kūno ir proto sukurtus apribojimus. Šio tikslo link veda nuolatinis savižinos ugdymas, pasitelkiant vidinę valią ir sąmoningumą, kol galiausiai sąmonė pakyla virš mentalinio lygmens. Kryptingos pastangos, atsidavimas, kūno ir proto ugdymas praktikuojančiajam leidžia pažinti tikrąją prigimtį. Būtent toks savižinos kelias ir yra pagrindinė integruoto Mai Ram Yoga mokymo paskirtis.

Praktikuodami Mai Ram Yoga, žmonės gali savyje justi virsmą, kuris pasireiškia augančiu sąmoningumu, iššūkių priėmimu, sugebėjimu suvokti tikrovę bei prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių. Vidinė būsena pakinta: išnyksta įtampa, lavinamas sutelktumas, atsiranda teisinga reiškinių įžvalga. Žmonėms Mai Ram Yoga tampa priemone, padedančia suvokti save ir supančio pasaulio reiškinius, išsaugoti fizinę ir psichinę sveikatą bei jausti pilnavertį gyvenimo džiaugsmą.

Mai Ram Yoga praktikų rezultatas pasiekiamas laipsniškai – neįvaldžius vieno sąmonės virsmo, neįmanoma pasiekti kito, sudėtingesnio sąmonės sutelktumo lygmens. Praktikuojant pokyčiai vyksta lėtai, todėl yra svarbu turėti teisingas nuostatas, apsiginkluoti kantrybe ir vystyti asmeninę jogos praktikos discipliną. Kryptinga praktika subrandina gardžius vaisius, kurie praktikuojantiesiems padeda sustiprinti kūną, apsivalyti nuo sąmonės teršalų, apšviečia pažinimo šviesa, pažadina įžvalgą ir sugebėjimą teisingai matyti pasaulį tikroviškoje šviesoje.

 

 

 

Mai Ram Yoga metodas sudaro ciklišką procesą, kuriame kiekviena dalis padeda vystytis kitoms. Praktikuodamas karma jogą, žmogus palaipsniui išmoksta vis giliau susikoncentruoti į save, o tai sąlygoja gilesnę žmogaus patirtį meditacinėse praktikose. Ir atvirkščiai, praktikuodamas radža jogą, krija jogą, žmogus gali sėkmingiau praktikuoti karma jogą. Meditacijų praktika padeda pažinti ir atskleisti vidinę destrukciją, psichologines, emocines problemas ir jas pašalinti. Hatha joga teikia kūno ir proto sveikatingumą, be kurio meditacija neįmanoma. Hatha jogą sudarančios asanų ir pranajamos technikos veikia mąstymą, padėdamos ne tik medituoti, bet ir efektyviai praktikuoti karma jogą. Radža joga padeda ugdyti proto kontrolę, kuri būtina meditacijai ir sąmoningumui vystytis. Sąmoningumas įtakoja įsisąmoninimą, todėl yra neatsiejamas nuo džnana jogos. Bhakti joga sustiprina atsidavimą, kuris neleidžia karma jogos, radža jogos, hatha jogos metu atitrūkti nuo svarbiausio žmogaus gyvenimo siekio - Savasties pažinimo.

Mai Ram Yoga metodas, praktikos principai ir juos puoselėjančios jogos kryptys leidžia ugdyti savižiną ir siekti savirealizacijos. Kiekvienam žmogui būdingi saviti, subtilūs fiziniai ir mentaliniai bruožai, todėl, atsižvelgiant į tai, būtina puoselėti įvairiapusę jogos praktiką. Mai Ram Yoga metodą sudaro jogos praktikų visuma bei jogos krypčių sintezė, per kurią praktikuojančiojo sąmonė apsivalo nuo teršalų ir grynėja.

 

Šaltinis

   Skaityti daugiau>>