MaiRam

Guru Mai Ram Devi

  

Guru Mai Ram yra Aghorų kapalinų nathų jogų sampradajos, mokymo linijos tęsėja. Jai perduota jogų tradicijos dvasinė galia bei žinojimas. Inicijuotiems į šią sadhaną suteikiamas dvasinis vardas pasibaigiantis mantra Ram (sanskr. राम), reiškiančią dievystę.  
 
Guru Mai Ram gimė Lietuvoje 1969 m. sausio 15 d. Makara Sankranti šventės metu.
Makara Sankranti yra saulės grįžimas iš tamsaus priodo į šviesųjį, kai saulė pradeda judėti šiauryn. Ši diena simbolizuoja neišmanymo pabaigą ir tiesos pradžią, kuomet apsireiškia tamsos į šviesą virsmas, iš vieno būvio į kitą. Būtent Makara Sankranti metu į Mahasamadhį išėjo tradicijos didis sidhas Guru Hari Ram, kurio ašrame Indijoje, Varanasyje Guru Mai Ram tęsia nathų jogų sadhaną. Taip pat, savo sadhaną Guru Mai Ram atlieka ir Lietuvoje, Vilniuje įsteigtame Mai Ram Yoga ašrame.
 
Nathai – tai jogos saugotojai, valdovai, meistrai. “Aghora” sanskrito kalboje reiškia nedualią sąmonės būseną, o “Kapali” – kaukolę, simbolizuojančią visatą. Aghoris, atskleisdamas dievystės būseną, savo rankoje laiko kaukolę. Aghoriu vadinama būtybė, transcendavusi dualumą bei suvokusi aukščiausiąją vienovę. Aghorų kapalinų nathų jogų tradicija yra Guru Parampara – mokytojo perduodama mokiniui per žodinį mokymą iš lūpų į lūpas. Griežta sadhana, nepertraukiamas ryšys su dvasiniu žinojimu, asketizmas ir atsiskyrimas neleido išnykti tradicijai, kuri laikoma neapsakomu dvasiniu lobiu, nes yra neįtikėtinų dvasinių galių sidhi (tobulų antgamtinių gebėjimų) saugotoja.

Guru Mai Ram yra Mai Ram International Yoga Association įkūrėja. Asociacija įkūrta siekiant vystyti ir plėtoti klasikinį nathų jogos mokymą pagal Mai Ram Yoga metodiką, organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas, bendradarbiauti su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Mai Ram Yoga – tai Guru Mai Ram integruota klasikinės jogos praktikų sistema šiuolaikiniam žmogui. Mai Ram Yoga praktikų sistema yra sudaryta remiantis ilgamete Guru Mai Ram praktikos patirtimi stebint ir mokant jogos įvairaus amžiaus žmones, skirtingų fizinių gabumų, tautybių, rasių. Guru Mai Ram jogos mokymą diegia praktiniu, moksliniu ir klasikiniu jogos požiūriu. Mai Ram Yoga sudaro tradicijos puoselėjimų jogos praktikų visuma, kuri padeda praktikuojančiam pakylėti sąmonę virš dualumo. Laikantis asmeninės disciplinos, nuosekliai praktikuojant Mai Ram Yoga metodiką žmogus gali adaptuotis prie vykstančių gyvenimo pokyčių, skatinti asmeninį augimą ir brandą, išlaikyti sveikatingumą, ugdyti pasaulio priėmimą bei formuoti teisingą požiūrį į save ir aplinką. Plačiau>>

Kasmet M.R.Y. Asociacija rengia kvalifikuotų jogos mokytojų mokymus, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės iš Lietuvos, Europos šalių, Rusijos, Amerikos, Kanados, Indijos. Mai Ram Yoga ašrame, centruose, studijose Lietuvoje ir kitose šalyse mokoma fizinių, mentalinių ir dvasinių nesenstančių klasikinės jogos mokslo aspektų.