1450874

Mai Ram Devi

 

Sanskrito kalboje joga reiškia sąjungą, ryšį, jungtį, susisaistymą su Absoliutu, Brahmanu, vienybės su Juo siekimą.

Pastaruoju metu Vakaruose joga dažnai suvokiama vien kaip fizinių ir kvėpavimo pratimų derinys. Jogų tradicijoje „kūno joga“ laikoma tik pasirengimu dvasinei jogos praktikai. Tikroji jogos prasmė – savęs pažinimo ir pasaulio vienovės kelias. Jogos mokymas kilęs Indijoje, tačiau yra pasklidęs plačiai ir praktikuojamas visame pasaulyje.

Taigi joga – per tūkstančius metų išsaugotas tikrasis paveldas mūsų dabarčiai ir ateičiai. Jogos praktika yra visos žmonijos kasdienio gyvenimo ir ateities reikmė, kuri nėra suvaržyta jokiais kultūriniais ar geografiniais apribojimais. Joga nėra religija ar filosofija – tai pastovi praktika, kuomet siekiama suvokti savo vienovę su Kūrėjo Tiesa.

Joga – tai gyvenimo mokslas, padedantis pažinti save ir atrasti santaiką su aplinkiniu pasauliu. Nuosekli jogos praktika atveria išminties, žinių kelią, leidžia pamatyti reiškinių įvairovės vientisumą ir gyvenimą padaro harmoningą.

Visata nuolatos transformuojasi, kinta, juda. Staigūs pokyčiai išoriniame pasaulyje kaskart primena apie gyvenimo nestabilumą, trapumą. Šis kintamumas tik parodo, kokios beviltiškos žmogaus pastangos sukurti gyvenime stabilumo ir ramybės oazę. Ramybė įmanoma tik tada, kai jokie išoriniai veiksniai nedaro įtakos mūsų vidiniam stabilumui, tuomet niekas negali sutrikdyti, paveikti ir atitolinti nuo tikrojo kelio – dharmos.

Guru Mai Ram