Apie jogą

923145

Jogos visumą sudaro praktikų ir metodų įvairovė, padedanti žmogui atskleisti vidines gelmes ir atrasti sąsajas su išoriniu pasauliu.

Guru Mai Ram apie...

Guru Mai Ram Devi Rishikes maz

Guru Mai Ram Devi apie būties Tiesą pačiuose paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose ir ne tik... 

Knygos pažinimui

2572

Knygos padeda praplėsti sąmonės ribas, nukreipia į savižiną bei skatina atrasti savo savastį.

Apie jogos mitybą

jogos mityba

Jogos mityba - tai sugebėjimas pasirinkti tinkamą maistą atsižvelgiant į žmogaus amžių, ligas ir gamtos sąlygas.