Senovės Raštų mokymai teigia, kad pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas turėtų būti troškimas atrasti savąjį Guru, kuris paskatintų dvasiniam tobulėjimui ir vestų į išsilaisvinimą...

Nathai yra jogos pradininkai ir dharmos (pasaulio įstatymo ir darnos) saugotojai...

Guru Mai Ram kreipimasis į mokinius ir praktikuojančius jogą po Tyrtha jatrų į Varanasį, Kumbha Melą Alahabade ir Himalajus.... 

Šakti – dieviškoji energija, visos Visatos egzistencija ir visų gyvybės formų esmė... 

Lyla - Dievo žaidimas reiškinių pasaulyje, vykstantis nuo Pasaulio susikūrimo pradžios...

Atsisėsk ramiai ir medituok. Atrask Tauriąją Savasties Tiesą. Džiaugsmo ieškok ne išorėje, o viduje...

Meilė lyg magnetas jungia dalelę su Visumą...

 Kai   vientisas organizmas dalijasi į du, gimsta dvi jėgos. Šios dvi jėgos yra skirtingos ir vadinamos vyriškuoju ir moteriškuoju pradais...

Lytis – tai tik dalis Visumos, pusė jos. Visi mes esame tik atskiros pusės, Visuma atsiranda tik tada, kai apsijungiame...

Sujungdami savyje vidu ir išorę, logiką ir alogiką, dešinę su kairę, viršų su apačią, gėrį su blogiu ir priimdami vyriškumą ir moteriškumą, mes susijungiame su Dievu...

Visa, ką regime, yra sukurta mūsų proto ir gyvena jame. Protas turi savybę kurti materialias formas...

Kančia yra nuolatinė žmogaus kova tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos, tarp dieviškos ir gyvuliškos prigimties...

Viskas vyko labai labai seniai, kai dar nebuvo Laiko. Dievai ir demonai nusprendė pamiršti tarpusavio nesutarimus ir suvienyti savo jėgas Pasaulio Pieno Vandenynui suplakti ir iš jo gelmių ištraukti didžiausią lobį - Amritą, Nemirtingumo nektarą...

Lyla yra Dievo žaidimas, o Maja - apgaulė, nežinojimas arba kosminė iliuzija, užgožianti tikrovę. Pasaulis yra permainingas ir nuolat kintantis reiškinių, formų, iliuzijų arba apgaulingų regimybių žaidimas...

Pamąstykime, kas yra ramybės būsena, kai aplinkui sumaištis, ką reiškia gyventi mieste tarp buities šurmulio neprarandant harmonijos su gamta, ir kokiu būdu įmanoma neprarasti savęs?...

Kada ir iš kur atsirado nuoskauda ir kas ji yra?..